Miten salaojat huolletaan?

Välillä pelkkä huolto riittää, aina ei tarvitse remontoida

Olisiko jo aika tarkistaa salaojien kunto? Huolto olisi hyvä tehdä vähintään 10 vuoden välein. Jos salaojat mietityttävät, soita Drainman paikalle. Dokumentoidaan tilanne ja tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Salaojahuollon toimenpiteet

Salaojien kuvaus

Salaojat kuvataan esillä olevista kaivoista putkistokameralla. Kamera sujutetaan kaivossa olevaan putkeen, josta se työnnetään putkea pitkin seuraavaan kaivoon. Videokuvaus tallentuu kameran muistikortille ja kuvausmateriaali toimitetaan tilaajalle.

Salaojien huuhtelu

Normaaliolosuhteissa salaojia ei tarvitse varmuuden vuoksi huuhdella. Mikäli tarvetta huuhtelulle kuitenkin ilmenisi, huuhdellaan salaojat vain tarvittavilta osin. Salaojien huuhtelu suoritetaan siihen soveltuvalla huuhtelukalustolla tarkastuksen yhteydessä. Tarvittaessa salaojakaivojen sakkapesät tyhjennetään samalla.

Salaojien korkotasot

Salaojien toimintaa määrittää niiden korkotasot. Korot kertovat onko salaojat asennettu riittävän syvälle ja ovatko putkien kaadot oikeaan suuntaan.

Salaojien kuntotarkastus

Salaojajärjestelmä on osa kiinteistön kosteudenhallintaa. Kosteudenhallintaan kuuluvat salaojien lisäksi muun muassa sadevesijärjestelmä, perustusten kosteuseristys sekä pintamaan kallistukset. Näiden osa-alueiden tarkastus tehdään silmämääräisesti ja siinä selvitetään asennus- tai toteutustapa sekä mahdolliset puutteet ja riskit.

Kaivojen paikannus ja esiin kaivu

Tavoite on, että kaivoista olisi esillä vähintään joka toinen, jolloin yhdestä kaivosta pääsee aina kahteen suuntaan.

Mikäli kaivot ovat maan alla, ne voidaan paikantaa ja kaivaa esiin käsin kaivuuna, kohtuulliselta syvyydeltä (alle 50cm) rakenteita ja istutuksia purkamatta.

Joissain tapauksissa kaivojen ollessa todella isoja tai syvällä, voidaan kaivot tarvittaessa kaivaa esiin minikaivurilla. Tällöin kaivuutyöstä annetaan erillinen tarjous.

Kaivojen korotus

Maan alta kaivetut kaivot kannattaa korottaa maan pintaan, samalla kun ne kerran on kaivettu esiin. Asfaltti- ja kiveysalueella kaivoihin asennetaan valurautainen kansisto ja pintarakenne viimeistellään kannen ympäriltä. Kiveysalueella kivet tai laatat leikataan siististi ja asfalttialueella asfaltti paikataan kylmäasfaltilla. Kaivuu ja korotusjäljet siistitään lopuksi.

Kaivojen huolto

Tarvittaessa voidaan myös sadevesikaivot huoltaa. Huollon yhteydessä kaivo imetään tyhjäksi ja pestään samalla, jotta hiekka ja muu sakka saadaan irtoamaan kaivon pohjasta ja seinämiltä. Sadevesikaivojen tyhjennyksestä syntynyt hiekkajäte viedään asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.

Uusintakuvaus

Mikäli huuhtelun yhteydessä havaittaisiin jotakin poikkeavaa, esimerkiksi vaurio putkessa, jolloin huuhteluletku ei mene läpi, kuvataan salaoja uudelleen vaurion paikantamiseksi sekä huuhtelun onnistumisen toteamiseksi.

Tavoite

Salaojien tarkastuksessa pyritään selvittämään salaojien toiminnallinen ja rakenteellinen kunto.

Kuntoarvion ja järjestelmän yleisarvosanan antamiseksi riittää, jos putkista saadaan kuvattua vähintään 50 % - 90 %. Tavoitteemme on aina 100%, mutta olosuhteet huomioiden, joskus vähempikin riittää.

Parhaimmillaan tarkastus takaa huoletonta asumista vuosiksi eteenpäin.

Raportointi

Haluamme ymmärtää asiakkaitamme ja siksi meille on tärkeää, että asiakkaamme ymmärtävät meitä. Raportoimme aina selkokielellä.

Haluamme myös varmistua siitä, että palvelumme on sellainen jota asiakkaamme tarvitsevat. Tarjoamme mahdollisuuden tutustua malliraporttiin.

Salaojien huoltotarkastus (suppea)

1. Salaojien videokuvaus

Salaojien kunto tarkastetaan järjestelmän videokuvauksella. Kuvaus suoritetaan putkistokameralla, josta kuvausmateriaali tallentuu muistikortille. Kuvauksen perusteella mahdolliset ongelmakohdat (tukkeumat, kasvustot, putkirikot) voidaan todeta ja paikantaa.

2. Salaojajärjestelmän kartoitus

Piirretään havainnekuva salaojajärjestelmästä. Kuvasta ilmenee salaojakaivojen todelliset sijainnit. Havainnekuva tehdään aina alkuperäisen suunnitelman tai sen puuttuessa pohja- tai asemapiirroksen pohjalle.

3. Kirjallinen raportti

Tutkimuksesta tehdään aina kirjallinen raportti. Raportti sisältää yleiskuvan järjestelmästä, kuntotutkijan havainnot sekä toimenpide-ehdotukset.

4. Videomateriaali ja PDF -raportti

Videomateriaali sekä selkokielinen pdf-muotoinen raportti toimitetaan pilvipalveluun, johon asiakas saa linkin, kun aineisto on valmis.

Salaojien huoltotarkastus (perus)

1. Salaojien videokuvaus

Salaojien kunto tarkastetaan järjestelmän videokuvauksella. Kuvaus suoritetaan putkistokameralla, josta kuvausmateriaali tallentuu muistikortille. Kuvauksen perusteella mahdolliset ongelmakohdat (tukkeumat, kasvustot, putkirikot) voidaan todeta ja paikantaa.

2. Salaojajärjestelmän kartoitus

Piirretään havainnekuva salaojajärjestelmästä. Kuvasta ilmenee salaojakaivojen todelliset sijainnit. Havainnekuva tehdään aina alkuperäisen suunnitelman tai sen puuttuessa pohja- tai asemapiirroksen pohjalle.

3. Korkojen tarkastus

Vaaitaan tasolaserilla salaojien korkotasot suhteessa rakennusten perustuksiin sekä tarkastetaan ovatko salaojien kaadot oikein. Vertailuarvoina käytetään leikkauskuvien korkomerkintöjä sekä alinta lattiatasoa.

4. Kirjallinen raportti

Tutkimuksesta tehdään aina kirjallinen raportti. Raportti sisältää yleiskuvan järjestelmästä, kuntotutkijan havainnot sekä toimenpide-ehdotukset.

5. Videomateriaali ja PDF -raportti

Videomateriaali sekä selkokielinen pdf-muotoinen raportti toimitetaan pilvipalveluun, johon asiakas saa linkin, kun aineisto on valmis.

Salaojien kuntotarkastus

1. Salaojien videokuvaus

Salaojien kunto tarkastetaan järjestelmän videokuvauksella. Kuvaus suoritetaan putkistokameralla, josta kuvausmateriaali tallentuu muistikortille. Kuvauksen perusteella mahdolliset ongelmakohdat (tukkeumat, kasvustot, putkirikot) voidaan todeta ja paikantaa.

2. Salaojajärjestelmän kartoitus

Piirretään havainnekuva salaojajärjestelmästä. Kuvasta ilmenee salaojakaivojen todelliset sijainnit. Havainnekuva tehdään aina alkuperäisen suunnitelman tai sen puuttuessa pohja- tai asemapiirroksen pohjalle.

3. Korkojen tarkastus

Vaaitaan tasolaserilla salaojien korkotasot suhteessa rakennusten perustuksiin sekä tarkastetaan ovatko salaojien kaadot oikein. Vertailuarvoina käytetään leikkauskuvien korkomerkintöjä sekä alinta lattiatasoa.

4. Lausunto sadevesistä

Otetaan kantaa siihen, onko sadevesiä ohjattu poistumaan rakennusten välittömästä läheisyydestä, ettei niistä aiheutuisi haittaa rakennusten perustuksille.

5. Lausunto pintamaiden kallistuksista

Otetaan kantaa siihen, onko pintavesiä ohjattu poistumaan rakennusten välittömästä läheisyydestä, ettei niistä aiheutuisi haittaa rakennusten perustuksille.

6. Lausunto perustusten kosteuseristyksestä

Otetaan kantaa siihen, onko rakennusten perustukset kosteuseristetty asiallisesti ja millä tavalla se on toteutettu.

7. Kirjallinen raportti

Tutkimuksesta tehdään aina kirjallinen raportti. Raportti sisältää yleiskuvan järjestelmästä, kuntotutkijan havainnot sekä toimenpide-ehdotukset.

8. Videomateriaali ja PDF -raportti

Videomateriaali sekä selkokielinen pdf-muotoinen raportti toimitetaan pilvipalveluun, johon asiakas saa linkin, kun aineisto on valmis.

Salaojien huolto ja korjaus

Eri tilanteissa

Painehuuhtelu salaojista

Tukkeutuneet salaojat huuhdellaan imupaineyhdistelmällä eli loka-autolla. Suuren vesimäärän ja kovan vesipaineen ansiosta liete ja roskat saadaan hellävaraisesti huuhdeltua pois salaojasta. Lopuksi mahdollinen liete ja roskat imetään pois salaojakaivoista ja kuljetetaan jätteenkäsittelyyn.

Kansistojen korotus

Monissa tapauksissa salaojakaivojen kansistot on jätetty maan alle piiloon, lähinnä esteettisistä syistä. Tämä kuitenkin vaikeuttaa salaojien huolto- ja tarkastustoimenpiteitä. Joissain tapauksissa myös pintasadevedet ovat päässeet salaojaan kansistojen ollessa maan alla. Kansistojen paikannus ja korotustarve arvioidaan kohdekohtaisesti.

Pienet korjaukset

Vähäisiä vaurioita kärsineet salaojat kannattaa korjata paikallisesti, mikäli salaojien toimintaedellytykset muuten ovat kunnossa. Korjaustoimenpiteet suoritetaan paikasta ja salaojan syvyydestä riippuen lapiolla tai kaivinkoneella kaivaen. Salaoja voidaan myös joutua kaivamaan esiin, mikäli salaojassa ei ole tarkastuskaivoja, mutta halutaan varmistua salaojan olemassa olosta.

Ihmiset

Henkilöstömme koostuu motivoituneesta ja sitoutuneesta joukosta alan parhaita ammattilaisia. Asiakaspalvelu ja tekninen asiantuntijuus ovat joskus haastava yhtälö, mutta jatkuvan kouluttamisen ja kehittämisen myötä molemmat ominaisuudet ovat meidän vahvuuksiamme.

Kalusto

Oma kalustomme, kuten putkistokamerat, imupaineautot ja mittalaitteet ovat tarkkaan valittuja, alan viimeisintä tekniikkaa olevia erikoistyökaluja. Ne soveltuvat kaikkiin salaoja- ja viemärihuollon tarpeisiin. Siisteys ja turvallisuus ohjaavat kalustonhallintaamme.

Turvallisuus

Turvallisuus on meille ykkösprioriteetti työkohteissamme. Koulutamme ja perehdytämme uudet työntekijämme koulutusohjelmamme mukaisesti. Koulutus ja erikoistuminen jatkuvat työkokemuksen karttuessa. Jokaisella työntekijällämme on vähintään voimassaoleva työturvallisuuskortti. Lisäksi korkean paikan työskentelyyn erikoistuneet työntekijämme ovat kaikki suorittaneet Rope Access Basic -köysiteknikon koulutuksen.