Miten viemärihuolto tehdään?

Viemäreiden toimintaa ylläpidetään säännöllisillä viemärihuolloilla

Onko kiinteistösi viemärihuollosta kulunut 10–15 vuotta? Epäiletkö muuten, ettei viemäri oikein pelitä? Älä aikaile, vaan soita Drainmanin viemärimies paikalle tekemään viemärihuolto! Viemärit on hyvä kuvata 2–3 kertaa rakennuksen elinkaaren aikana. Viemärikuvauksessa saadaan selville mahdolliset vauriot ja asennusvirheet.

Mistä toimenpiteistä ammattilaisen tekemä viemärihuolto koostuu?

Viemäreiden kuvaus osana viemärihuoltoa ja viemärin avausta

Viemärit kuvataan esillä olevista kaivoista sekä puhdistusluukuista ja vesipisteiden viemäriyhteistä putkistokameralla. Kamera sujautetaan putkeen, josta se työnnetään putkea pitkin seuraavaan kaivoon tai putkilinjaan. Videokuvaus tallentuu kameran muistikortille ja kuvausmateriaali toimitetaan kuvauksen tilaajalle. Näin saadaan ajankohtaista tietoa siitä, mikä on viemärin kunto, milloin viemärihuolto olisi paikallaan, tai miten viemärin avaus kannattaa tehdä.

Viemärihuoltoon kuuluu myös viemäreiden huuhtelu

Viemäreiden huuhtelu suoritetaan esillä olevista kaivoista sekä puhdistusluukuista ja vesipisteiden viemäriyhteistä siihen soveltuvalla huuhtelukalustolla ennen tarkastusta, jotta kuvaustulos olisi mahdollisimman hyvä. Likaisia ja tukkoisia putkia ei kannata kuvata, koska kameran linssi likaantuu ja näkyvyys heikkenee. Kuumavesipesu suoritetaan voimakkaammin rasvoittuville ja kiintoainesta kerääville pystyviemäreille ja huoneistohaaroille. Kuuma, noin 50˚C oleva vesi liuottaa rasvan ja muun aineksen tehokkaasti ja pesun lopputulos on huomattavasti siistimpi kuin kylmällä vedellä tehtynä. Viemärihuolto kannattaa toteuttaa aina ammattilaisten tekemänä.

Kaivojen paikannus ja esiin kaivu viemärihuollon yhteydessä

Mikäli kaivot ovat maan alla, ne voidaan paikantaa ja kaivaa esiin käsin kaivuuna. Käsin kaivuu onnistuu kohtuulliselta syvyydeltä (alle 50cm). Tarvittaessa kaivot kaivetaan esiin minikaivurilla.

Esiin kaivettujen kaivojen korotus kannattaa

Maan alta kaivetut kaivot kannattaa korottaa maan pintaan samalla, kun ne kerran on kaivettu esiin. Ympäröivä maan pinta viimeistellään kannen ympäriltä siistiksi. Kivetysalueella kivet tai laatat leikataan siististi, ja asfalttialueella asfaltti paikataan kylmäasfaltilla. Kaivuu ja korotusjäljet siistitään lopuksi.

Kaivojen huolto on yhtä tärkeää kuin viemärihuolto

Tarvittaessa myös sadevesikaivot voidaan huoltaa. Huollon yhteydessä kaivo imetään tyhjäksi ja pestään samalla, jotta hiekka ja muu sakka saadaan irtoamaan kaivon pohjasta ja seinämiltä. Sadevesikaivojen tyhjennyksestä syntynyt hiekkajäte viedään asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.

Salaoja- ja viemärihuolto jakavat samat tavoitteet

Putkistojen tarkastuksessa pyritään selvittämään niiden toiminnallinen ja rakenteellinen kunto.

Kuntoarvion ja järjestelmän yleisarvosanan antamiseksi riittää, että putkista saadaan kuvattua vähintään 50 % - 90 %. Tavoitteemme on aina 100%, mutta olosuhteet huomioon ottaen, joskus vähempikin riittää.

Parhaimmillaan tarkastus takaa huoletonta asumista vuosiksi eteenpäin.

Varautuminen viemärihuoltoon

Viemärihuollon muistilista

Viemäreiden eri osa-alueet

Jätevesiviemärit

Tonttiviemäri sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa jätevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy tuuletusviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti.

Tuuletusviemäri tasaa viemärissä syntyviä ilmanpaine-eroja sekä johtaa viemäristä tulevat hajut rakennuksen katolle. Ilmanpaine-eroja syntyy, kun esimerkiksi wc-istuimen huuhtelussa vesimassa ja muu irtoaines saattaa muodostaa viemäriin ”sylinterin” joka vetää ilmaa mukanaan. Korvaava ilma tulee tuuletusviemäristä.

Pohjaviemärin haarat erkanevat pohjaviemäristä rakennuksen alla. Pohjaviemärissä voi olla useita haaroja ja nämä haarat voivat haarautua vielä useammiksi haaroiksi.

Pystyviemäri kokoaa ylempien kerrosten viemärit pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Pystyviemäri nousee rakennuksen katolle toimien samalla tuuletusviemärinä.

Huoneistokohtaiset haarat kokoavat jätevedet huoneistoissa keittiöstä, wc:stä, kylpyhuoneesta ja muista vesipisteellä varustetuista tiloista pohjaviemärin haaroihin tai pystyviemäriin.

Vaakaviemärin hajotukset johtavat yksittäisille vesipisteille. Vesipisteillä, kuten wc-istuimissa, lavuaareissa ja lattiakaivoissa on aina hajulukko eli vesilukko, joka estää epämiellyttävän viemärin hajun kulkeutumisen sisätiloihin.

Sadevesiviemärit

Tonttiviemäri sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa sadevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy pystyviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti.

Pystyviemäri johtaa ja kokoaa kattosadevedet kattokaivoilta pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Sadevesien pystyviemäreitä on rakennuksissa, joissa on tasakatto.

Ränniviemäri kokoaa sadevedet rännikaivoilta tarkastuskaivojen kautta tonttiviemäriin. Ränniviemärit voivat olla liitetty myös suoraan ritiläkannellisiin pihakaivoihin eli sadevesikaivoihin.

Salaojat

Salaojat eivät varsinaisesti ole viemäriverkostoon kuuluva järjestelmä, vaan ne kuuluvat rakennuksen perustuksiin osana perustusten rakennetta. Salaojien pääasiallinen tehtävä on poistaa rakennusten alle kerääntyvää perus- eli pohjavettä. Joissain tapauksissa myös putkikanaaleja sekä piha-alueita voidaan kuivattaa salaojien avulla. Salaojista vedet kootaan lopulta perusvesikaivon kautta sadevesiviemäriin.

Tyypillisiä ongelman aiheuttajia viemärissä

Viemäriputkien
painaumat

Viemäriputket painuvat maassa talojen alla ja niiden ulkopuolella yleensä sellaisilla alueilla, joilla maaperä on pehmeää ja altis painumille.

Viemärilinja saattaa olla perustettu pehmeälle pohjalle ilman asianmukaista pelti- tai puuarinaa tai ilman tasaushiekan tiivistämistä.

Painumat saavat aikaan sen, että vesi ei virtaa tasaisesti. Vesi kerääntyy painumakohtiin, jolloin niihin alkaa kerääntyä sakkaa, joka ajan myötä tukkii viemärin.

Virheelliset tai huonot asennukset

Viemäreiden toimintaa ja huoltamista haittaavat monenlaiset asennusvirheet tai huonot asennusmenetelmät.

Liian jyrkät kulmat viemärissä aiheuttavat sen, että vesi törmää putken seinämään kulmakohdassa aiheuttaen veden ajoittaista takasin virtausta, jolloin viemäri saattaa hetkellisesti vetää huonosti.

Liian pieni kallistus viemäriputkessa saattaa myös aiheuttaa ajoittaista takaisin virtausta.

Huono
kannakointi

Tuulettuvissa alapohjissa tai kellareissa viemäreiden kannakointi on joskus suoritettu puutteellisesti.

Liian harva kannakointi aiheuttaa painumia sekä joskus jopa viemäriputken irtoamisen liitoskohdasta.

Alapohjaan tai kellariin valuneen jäteveden poistaminen ja alapohjan puhdistaminen ovat hankalia ja aikaa vieviä.

Puiden juuret

Puiden juuria kasvaa erityisesti betonista tai lasitetusta savesta tehtyihin viemäreihin. Juuret pääsevät tunkeutumaan viemäriin putkien saumoista.

Viemärissä on puiden juurille otolliset kasvuolosuhteet, lämmintä, kosteaa ja ravinteita.

Ajan myötä, kun juuret kasvavat ja vahvistuvat saattavat ne jopa irrottaa putkiliitokset, jolloin vesi pääsee imeytymään maaperään. Siirtymät putkiliitoksissa aiheuttavat myös patoja viemäriin.

Kaivojen ja erottimien tyhjennys

Sakkapesällä varustetut kaivot ja erottimet tulee huoltaa säännöllisesti. Kaivot huolletaan tyhjentämällä ne kokonaan pohjaan saakka.

Tyhjennyksen yhteydessä kaivo pestään, jotta myös sakka kaivon seinämiltä saadaan irtoamaan.

Monesti sadevesikaivojen sakkapesissä sakka on tiivistynyt niin tiiviiksi, että se irtoaa vain vesipaineella. Pesun yhteydessä mahdolliset vauriot kaivojen pohjassa ja seinämissä saadaan selville.

Viemäreiden kuvaus

Viemäreiden huoltotarkastus eli viemärikuvaus tehdään huuhtelemalla ja kuvaamalla viemärit. Viemärit pestään huuhtelemalla ennen kuvaamista, jotta viemäreihin kertynyt sakka ja epäpuhtaudet saadaan poistettua.

Keittiöviemäreistä rasvakertymät huuhdellaan kuumavesipesulla, jolloin rasva saadaan tehokkaasti liukenemaan viemäriputken seinämistä.

Huuhtelu ennen kuvaamista ei poista mahdollisia ongelman ratkaisuun vaikuttavia johtolankoja viemäristä. Huuhtelun jälkeen näkyvyys on parempi kuin huuhtelemattomassa viemärissä, jolloin myös kuvausmateriaali on laadultaan parempaa.

Puhdas vesi kerääntyy yhtälailla painumakohtiin kuin likainenkin vesi. Tarkkasilmäinen viemärikuvaaja huomaa myös mahdolliset vauriot viemäreiden tiivisteissä.

Tukkeutuneiden viemäreiden avaaminen

Tukkeutuneet viemärit avataan ammattilaisten toimesta painehuuhtelulla tai tehokkaalla alipaineella eli imemällä. Kun viemäri tukkeutuu, on viimeinen aika suorittaa viemärikuvaus mahdollisen ongelman paikantamiseksi.

Ennakoivalla viemärihuollolla ehkäistään tukoksia ja niiden aiheuttamia ongelmia ja vaurioita. Ei siis kannata jäädä odottamaan tukoksia, vaan tilata viemäreiden kuvaus jo ennen ongelmien syntymistä.

Viemäreiden säännöllisellä huollolla saat huolettomampaa asumista vuosiksi eteenpäin!

Ihmiset

Henkilöstömme koostuu motivoituneesta ja sitoutuneesta joukosta alan parhaita ammattilaisia. Asiakaspalvelu ja tekninen asiantuntijuus ovat joskus haastava yhtälö, mutta jatkuvan kouluttamisen ja kehittämisen myötä molemmat ominaisuudet ovat meidän vahvuuksiamme.

Kalusto

Oma kalustomme, kuten putkistokamerat, imupaineautot ja mittalaitteet ovat tarkkaan valittuja, alan viimeisintä tekniikkaa olevia erikoistyökaluja. Ne soveltuvat kaikkiin salaoja- ja viemärihuollon tarpeisiin. Siisteys ja turvallisuus ohjaavat kalustonhallintaamme.

Turvallisuus

Turvallisuus on meille ykkösprioriteetti työkohteissamme. Koulutamme ja perehdytämme uudet työntekijämme koulutusohjelmamme mukaisesti. Koulutus ja erikoistuminen jatkuvat työkokemuksen karttuessa. Jokaisella työntekijällämme on vähintään voimassaoleva työturvallisuuskortti. Lisäksi korkean paikan työskentelyyn erikoistuneet työntekijämme ovat kaikki suorittaneet Rope Access Basic -köysiteknikon koulutuksen.