Tietoa viemäreistä

Viemäreiden eri osa-alueet

Jätevesiviemärit

Tonttiviemäri

Tonttiviemäri sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa jätevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo, tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri

Pohjaviemäri kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy tuuletusviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti. Pohjaviemärin haarat erkanevat rakennuksen alla. Pohjaviemärissä voi olla useita haaroja, ja nämä haarat voivat haarautua vielä useammiksi haaroiksi.

Huoneistokohtaiset haarat

Huoneistokohtaiset haarat kokoavat jätevedet huoneistoissa keittiöstä, wc:stä, kylpyhuoneesta ja muista vesipisteellä varustetuista tiloista pohjaviemärin haaroihin tai pystyviemäriin.

Pystyviemäri

Pystyviemäri kokoaa ylempien kerrosten viemärit pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Pystyviemäri nousee rakennuksen katolle toimien samalla tuuletusviemärinä.

Tuuletusviemäri

Tuuletusviemäri tasaa viemärissä syntyviä ilmanpaine-eroja sekä johtaa viemäristä tulevat hajut rakennuksen katolle. Ilmanpaine-eroja syntyy, kun esimerkiksi wc-istuimen huuhtelussa vesimassa ja muu irtoaines saattaa muodostaa viemäriin ”sylinterin” joka vetää ilmaa mukanaan. Korvaava ilma tulee tuuletusviemäristä.

Vaakaviemäri

Vaakaviemärin hajotukset johtavat yksittäisille vesipisteille. Vesipisteillä, kuten wc-istuimissa, lavuaareissa ja lattiakaivoissa on aina hajulukko eli vesilukko, joka estää epämiellyttävän viemärin hajun kulkeutumisen sisätiloihin.

Sadevesiviemärit

Tonttiviemäri

Tonttiviemäri sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa sadevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo, tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri

Pohjaviemäri kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy pystyviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti.

Pystyviemäri

Pystyviemäri johtaa ja kokoaa kattosadevedet kattokaivoilta pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Sadevesien pystyviemäreitä on rakennuksissa, joissa on tasakatto.

Ränniviemäri

Ränniviemäri kokoaa sadevedet rännikaivoilta tarkastuskaivojen kautta tonttiviemäriin. Ränniviemärit voivat liittyä myös suoraan ritiläkannellisiin pihakaivoihin eli sadevesikaivoihin.

Salaojat

Salaojat eivät varsinaisesti ole viemäriverkostoon kuuluva järjestelmä, vaan ne kuuluvat rakennuksen perustuksiin osana perustusten rakennetta. Salaojien pääasiallinen tehtävä on poistaa rakennusten alle kerääntyvää perus- eli pohjavettä. Joissain tapauksissa myös putkikanaaleja sekä piha-alueita voidaan kuivattaa salaojien avulla. Salaojista vedet kootaan lopulta perusvesikaivon kautta sadevesiviemäriin.

Tyypillisiä viemäriongelmia

Viemäriputkien painaumat

Jos maaperä on pehmeää, viemäriputket painuvat maassa talojen alla ja niiden ulkopuolella. Viemärilinja saattaa olla perustettu pehmeälle pohjalle ilman asianmukaista pelti- tai puuarinaa tai tasaushiekan tiivistämistä.

Painumisen takia vesi ei virtaa tasaisesti, vaan alkaa kerääntyä painaumakohtiin. Painaumiin kertyy sakkaa, joka ajan myötä tukkii viemärin.

Virheelliset tai huonot asennukset

Asennusvirheet tai huonot asennusmenetelmät häiritsevät viemäreiden toimintaa ja huoltoa.

Liian jyrkät kulmat viemärissä aiheuttavat sen, että vesi törmää putken seinämään kulmakohdassa. Tällöin vesi alkaa virrata takaisin ja viemäri vetää huonosti.

Myös liian pieni kallistus viemäriputkessa saattaa aiheuttaa ajoittaista takaisin virtausta.

Huono kannakointi

Tuulettuvissa alapohjissa tai kellareissa viemäreiden kannakointi on tehty joskus puutteellisesti. Liian harva kannakointi aiheuttaa painumia ja joskus jopa viemäriputken irtoamisen liitoskohdasta. Alapohjaan tai kellariin valuneen jäteveden poistaminen ja alapohjan puhdistaminen ovat hankalia ja aikaa vieviä puuhia.

Puiden juuret

Puiden juuria kasvaa erityisesti betonista tai lasitetusta savesta tehtyihin viemäreihin. Juuret pääsevät tunkeutumaan viemäriin putkien saumoista. Viemärissä on puiden juurille otolliset kasvuolosuhteet: lämmintä, kosteaa ja ravinteita.

Ajan myötä, kun juuret kasvavat ja vahvistuvat, saattavat ne jopa irrottaa putkiliitokset. Tällöin vesi pääsee imeytymään maaperään. Siirtymät putkiliitoksissa aiheuttavat myös patoja viemäriin.