Salaojien huolto Vantaa

Salaojien huolto Vantaa

Salaojien huolto Vantaa. Huolellinen salaojien huolto Vantaalla! Salaojien kuvauksella selviää putkiston kunto ja huoltotarve. Raportti salaojakuvauksista kertoo kaiken oleellisen mm. tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Salaoja voi vaatia huoltoa esim. tilanteessa, jossa se on romahtanut. Tällöin salaoja ei toimi halutulla tavalla ja se vaatii välitöntä huoltoa. Huoltamatta jäänyt salaoja on riski vesivahingolle. Huollamme salaojat Vantaalla luotettavasti. Kuvaamme salaojat ja teemme kuvauksesta raportin ja videon, joiden avulla huollon suunnittelu ja salaojien huollon kustannusarvio helpottuu. Tilaa tästä salaojien huolto!

Salaojien tehtävät

Salaojat ohjaavat maaperän kosteutta pois rakennuksen luota salaojakaivoihin, välttyäksemme home- ja mikrobivaurioilta. Salaojien pääasiallinen tehtävä onkin siirtää vettä ja kosteutta poispäin talon perustuksista, jotta vältytään kosteusvaurioilta. Salaojat myös ylläpitävät maan stabiliteettia eli ne vähentävät maan liikkumista ja eroosiota. Salaojien tehtäviin kuuluu myös pohjaveden hallinta eli pohjaveden nousemisen ehkäiseminen liian korkealle. Salaojat voivat myös parantaa maaperän ravinteiden saatavuutta, mikä puolestaan tukee kasvien normaalia kasvua piha-alueella.

Salaojaputken toiminta

Salaojaputken perusidea on johtaa vettä pois rakenteiden läheltä. Putkiin vesi päätyy maaperästä putkessa olevien reikien kautta. Toimiva salaojaputki johtaakin vettä hyvin toivottuun paikkaan, mutta vaurioitunut putki altistaa veden seisonnalle putkistossa. Putkeen voi ajan saatossa myös kasvaa puiden juuria tai putki voi painua jostain kohtaa. Saostuman vuoksi jotkin reiät voi myös tukkeutua, jolloin kosteuden siirtyminen maaperästä putkistoon voi häiriintyä. Nämä selviää kuvauksen yhteydessä ja raportti antaa suosituksen tarvittavista toimenpiteistä. Mahdolliset poikkeamat salaojaputkistossa saadaan näkyville videolle ja niistä voidaan ottaa myös valokuvia.

Salaojien huolto Vantaa – säännöllisyys kannattaa!

Kun salaojat kuvaa ja tarkastaa vuosittain, voi varmistua niiden toimivuudesta. Toimivuus on tärkeää, koska vaurioituneet salaojat eivät poista kosteutta täydellisesti. Salaojat kuvaamalla saadaan luotua arvio niiden huoltotarpeista. Suositusten mukaan salaojien puhdistushuolto olisi syytä tehdä 3-5 vuoden välien, mutta tämä riippuu ympäristöolosuhteista ja maaperän ominaisuuksista. Syvällisempi huolto olisi joka tapauksessa syytä tehdä 5-10 vuoden välein. Huoltotoimenpiteistä yksinkertaisin lienee huuhtelu, joka parantaa salaojien toimivuutta yksinkertaisesti poistamalla sieltä ylimääräiset epäpuhtaudet.

Milloin salaojien huolto on tarpeen?

Salaojien huolto tulee suorittaa ainakin seuraavissa tapauksissa; Sokkelin värimuutokset tai kalkkeutuminen, sokkelin hilseily, kellarin ilmanlaatu on heikentynyt tai sinne tulee kosteutta, maaperä on jatkuvasti kosteaa tai sadevesi kertyy tiettyyn paikkaan pihassa. Myös haju- ja viemäriongelmat, pihan liikkuvuus tai kasvillisuuden tila voivat kieliä kaikki huoltotarpeista. Näissä edellämainituissa tapauksissa huolto on yleensä välttämäöntä, mutta kaikki alkaa salaojien laadukkaasta kuvauksesta, joka antaa tietoa salaojien nykyisestä kunnosta.

Salaojahuolto on olennainen osa kiinteistön kunnossapitoa

Salaojien säännölliset tarkastukset ja ajoissa toimitetut toimenpiteet voivat auttaa varmistamaan, että salaojat toimivat tehokkaasti ja säilyttävät kiinteistön terveyden ja kestävyyden pitkällä aikavälillä. Älä unohda salaojien huoltoa, kun seuraavan kerran suunnittelet kiinteistösi kunnossapitoasioita. Jos et ole varma salaojien kunnosta tai tarvittavista huoltotoimenpiteistä, on aina parempi turvautua ammattilaisen apuun. Ammattilaisena suoritamme perusteellisen tarkastuksen, sisältäen kuvauksen ja tarvittaessa suoritamme myös suositellut huoltotoimenpiteet ammattitaidolla ja tehokkaasti. Salaojien huolto Vantaa – Tilaa tästä!