Salaojien kuvaus Vantaa

Salaojien kuvaus Vantaa

Huolellinen salaojien kuvaus Vantaalla! Salaojien kuvauksella selviää putkiston kunto ja huuhtelu parantaa salaojien toimivuutta. Raportti salaojakuvauksista kertoo kaiken oleellisen mm. tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Salaoja voi vaatia huoltoa esim. tilanteessa, jossa se on romahtanut. Tällöin salaoja ei toimi halutulla tavalla ja se vaatii välitöntä huoltoa. Huoltamatta jäänyt salaoja on riski vesivahingolle. Kuvaamme salaojat Vantaalla luotettavasti. Lisäksi teemme kuvauksesta raportin ja videon, joiden avulla huollon suunnittelu ja kustannusarvio helpottuu. Kysy tarjous salaojien kuvauksesta.

Salaojien kuvaus Vantaa

Salaojien tehtävät

Salaojat ohjaavat maaperän kosteutta pois rakennuksen luota salaojakaivoihin. Salaojien kuvaus kertoo salaojien toimivuuden, välttyäksemme home- ja mikrobivaurioilta. Salaojien pääasiallinen tehtävä onkin siirtää vettä ja kosteutta poispäin talon perustuksista, jotta vältytään kosteusvaurioilta.

Salaojaputken toiminta

Salaojaputken perusidea on johtaa vettä pois rakenteiden läheltä. Putkiin vesi päätyy maaperästä putkessa olevien reikien kautta. Toimiva salaojaputki johtaakin vettä hyvin toivottuun paikkaan, mutta vaurioitunut putki altistaa veden seisonnalle putkistossa. Putkeen voi ajan saatossa myös kasvaa puiden juuria tai putki voi painua jostain kohtaa. Saostuman vuoksi jotkin reiät voi myös tukkeutua, jolloin kosteuden siirtyminen maaperästä putkistoon voi häiriintyä. Nämä selviää kuvauksen yhteydessä ja raportti antaa suosituksen tarvittavista toimenpiteistä. Mahdolliset poikkeamat salaojaputkistossa saadaan näkyville videolle ja niistä voidaan ottaa myös valokuvia.

Salaojien kuvaus vuosittain Vantaa

Kun salaojat kuvaa vuosittain, voi varmistua niiden toimivuudesta. Toimivuus on tärkeää, koska vaurioituneet salaojat eivät poista kosteutta täydellisesti. Salaojat kuvaamalla saadaan luotua arvio niiden huoltotarpeista. Suositusten mukaan huoltokin olisi syytä tehdä 5-10 vuoden välein. Huoltotoimenpiteistä yksinkertaisin lienee huuhtelu, joka parantaa salaojien toimivuutta.

Salaojien kuvauskalusto

Salaojia kuvataan putkistoon työnnettävällä kameralla tai robottikameralla. Kameran videokuva saadaan reaaliajassa näytölle. Samalla kuvauskalustolla voidaan tutkia myös viemäreitä. Meiltä löytyy ammattilaisten käyttöön suunniteltu salaojien kuvauskalusto, joten kuvataanko teidänkin salaojat?

Kuvauksen kesto ja tarvittavat toimenpiteet?

Kuvaus kestää noin tunnin verran, eikä vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Hoidamme salaojakuvauksen itsenäisesti ja toimitamme raportin asiakkaalle. Saatte kuvauksesta myös videon, joka kertoo kaiken oleellisen salaojien kunnosta. Salaojien kuvaus Vantaalla on näin helppoa! Tilaa salaojien kuvaus tästä.

Milloin salaojakuvaus on tarpeen?

Salaojakuvaus tulee suorittaa ainakin seuraavissa tapauksissa; Sokkelin värimuutokset tai kalkkeutuminen, sokkelin hilseily, kellarin ilmanlaatu on heikentynyt tai sinne tulee kosteutta, maaperä on jatkuvasti kosteaa tai sadevesi kertyy tiettyyn paikkaan pihassa. Näissä edellämainituissa tapauksissa voi tulla kysymykseen myös salaojien huolto tai pahimmillaan jopa uusiminen, mutta kaikki alkaa salaojien laadukkaasta kuvauksesta. Salaojien kuvaus paljastaa salaojien kunnon, jolloin voimme tehdä ammattitaitoisen suosituksen tarvittavista toimenpiteistä.

Salaojakuvauksen raportti

Raportti kattaa videon ja kirjallisen selostuksen salaojien kunnosta sekä suositelluista huoltotoimenpiteistä. Raportti sisältää yksityiskohtaiset tiedot putkistosta, kaivoista sekä mahdollisista poikkeamista tehdyistä havainnoista. Salaojien kuvaus mahdollistaa myös toimenpidesuunnitelman laatimisen, ja suosituksena voi olla esim. painehuuhtelu. Salaojien kuvaus Vantaa – Kysy tarjous!