Salaojat kuntoon säännöllisellä huollolla

mennessä | helmi 3, 2016 | Yleinen

Salaojat ovat rakennuksen tekninen järjestelmä. Salaojille, kuten muillekin rakennuksen teknisille järjestelmille, kuten esimerkiksi ilmanvaihto-, lämmitys- ja käyttövesijärjestelmille on määritetty tekninen käyttöikä. Teknisen käyttöiän määrittämisen ja saavuttamisen edellytyksenä pidetään kunkin kyseessä olevan järjestelmän säännöllistä huoltoa.

Salaojat tulisi huoltaa 5-10 vuoden välein, jotta maksimaalinen käyttöikä olisi saavutettavissa. Tekninen käyttöikä salaojissa ei kuitenkaan edellytä, että käyttöiän ylittänyt järjestelmä tulisi automaattisesti uusia. Salaojien huolto on valitettavasti monessa kiinteistössä laiminlyöty ja järjestelmään kiinnitetään yleensä huomiota vasta, kun jotain ongelmia on jo ilmennyt.

 

Tyypillisiä tilanteita jolloin salaojiin kiinnitetään huomiota ovat:

  • Olemassa oleva kosteusvaurio
  • Vesi seisoo pihamaalla
  • Kosteutta alapohjassa
  • Rakennuksen kuntotutkimuksen tai kuntoarvion yhteydessä
  • Asuntokaupan yhteydessä
  • Konsultin tekemän PTS-korjaussuunnitelman yhteydessä

Edellä kuvatuissa tilanteissa ollaan usein vasta rakennuksen elinkaaren olessa jo pitkällä ja ensimmäiset suunnitelman mukaiset huollot ja tarkastukset on tekemättä. Parempi näissäkin esimerkeissä kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan.

Salaojien huolto ja tarkastaminen ei välttämättä enää poista ja ratkaise jo olemassa olevaa ongelmaa. Tarkastamalla saadaan tosin arvokasta tietoa ongelmasta ja sen mahdollisesta aiheuttajasta ja huoltamalla voidaan saada lisättyä salaojien käyttöikää.

Matalaperusteisissa rakennuksissa salaojissa olevat ongelmat ja virheet vaativat yleensä vuosia ja vuosikymmeniä aiheuttaakseen varsinaisia vaurioita. Muutokset olosuhteissa tapahtuvat yleensä vähitellen, eivätkä välttämättä vaadi nopeita ja massiivisia toimenpiteitä.

Rakennuksissa, joissa on maanalaisia asuin- tai muita tiloja esimerkiksi kellareita ja jotka ovat perustettu savimaalle tai maaperään, jossa pohjaveden virtaus on voimakasta, on suurempi riski äkillisille muutoksille ja laajoille rakenteellisille vaurioille. Paineellinen pohjavesi tai äkillinen rankkasade saattaa nostaa vettä maan alaisten tilojen lattialle kastellen lattia- ja seinärakenteet sekä irtaimiston. Näissä tapauksissa vauriot voivat lyhyessäkin ajassa olla laajoja ja vaativat massiivisia kuivatus- ja korjaustoimenpiteitä.

Ongelmat ja vauriot voidaan välttää ennakoivalla huoltamisella ja mahdollisten puutteiden korjaamisella. Säännöllinen huoltaminen tai sen laiminlyönti on viime kädessä kiinteistön omistajalla. Laiminlyönti vaurioista johtuvissa riitatapauksissa vaikuttaa esimerkiksi kiinteistökaupassa myyjän korvausvelvollisuuden arviointiin.

 

Huolto-ohjeet salaojille:

  • salaojaverkoston tarkastus tarkastuskaivoista vuoden välein, padotusventtiilien toiminnan tarkastus
  • salaojaverkoston puhdistus 5-10 vuoden välein, salaojat huuhdellaan ja kuvataan
  • salaojavesien pumppaamojen huolto 5 vuoden välein, tarkastus vuosittain
  • salaojavesien pumppaamoissa tulee olla hälytys

Kuukauden vinkki: Säännöllistä ja suunnitelmallista huoltoa