Salaojien kuvaus ja huuhtelu

Suositukset

Sisäilmayhdistyksen suositusten mukaan rakennuksen salaojajärjestelmä tulisi huoltaa 10 vuoden välein ja KH-kortin mukaan jopa 2 vuoden välein.

KH-kortiston toimitustyötä valvoo Rakennustietosäätiö RTS, jonka historiaan on yhdistetty suuria nimiä kuten Alvar Aalto ja Risto Ryti, joka presidenttinä ollessaan hyväksyi ensimmäisiä säännöksiä.

KH-kortiston tavoitteena on ollut yhdistää hyvän kiinteistönhoidon tapoja ja menetelmiä.

Ohjeet avuksi

Yksityiskohtaistenkin suositusten laatiminen on hyvä asia, eikä niiden kirjaimellisessakaan noudattamisessa sinänsä ole mitään moitittavaa. Ohjeiden ja sääntöjen laatimisella onkin usein tavoitteena ohjata ihmisten yhteiskunnan ja toimintaa. Ohjeita ja suosituksia laadittaessa ei lähtökohtaisesti oletetakaan, että kaikki niitä noudattaisivat, mutta kehykset hyville toimintatavoille on näin luotu.

Kunnossapidon vastuu

Kiinteistön kunnossapitovastuu on viime kädessä aina kiinteistön omistajalla. Kiinteistön omistaja voi myös valtuuttaa jonkun vastaamaan kiinteistön kunnossapidosta esimerkiksi isännöitsijän tai huoltoyhtiön. Nykyään kiinteistöissä on lisääntyvässä määrin käytössä pitkän tähtäimen huoltosuunnitelma PTS.

PTS:n käytön vaikutukset näkyvät ja tuntuvat myös kiinteistönhuoltoon liittyviä palveluita tarjoavissa yrityksissä ja hyvä näin. PTS:aa käyttävät myös monet ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka on palkattu ajamaan kiinteistön asioita kiinteistön omistajan eduksi, esimerkkinä isännöitsijät.

Salaojat

Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole kyseenalaistaa näitä annettuja suosituksia yleisesti, vaan tarkastella asiaa salaojien tasolla. Salaojien huoltotoimenpiteeksi mielletään usein kuvaus ja huuhtelu, kuten Sisäilmayhdistys suosittelee, 10 vuoden välein. Salaojien säännöllisestä kuvauksesta ja huuhtelusta ei ainakaan ole osoitettu olevan mitään haittaa salaojille, oikein tehtynä.

Toimenpiteestä, säännöllisesti toteutettuna 2 tai edes 10 vuoden välein, ei myöskään ole osoitettu olevan varsinaista hyötyä teknisesti ja taloudellisesti mitattuna. Suomessa on kuitenkin paljon kiinteistöjä, joissa rakennusten salaojia huuhdellaan säännöllisesti, ohjeiden mukaisesti.

Kustannukset

Puolet suomalaisista asuu pientaloissa, joten otamme esimerkiksi pientalokiinteistön. Omakotitalon salaojien kuvaus ja huuhtelu maksaa keskimäärin 750€ ja neljän rakennuksen ja 20 huoneiston rivtaloyhtiön vastaava toimenpide keskimäärin 2500€. Kustannus jaettuna 10 vuodelle, ei kuulosta kovin isolta summalta ja varakkaassa yhtiössä se on lähes mitätön.

2 vuoden välein suoritettuna huoltokustannukset ovatkin jo viisin kertaiset verrattuna 10 vuoden välein suoritettavaan huoltoon. Eli noin 375€ omakotitalossa ja 1250 rivitaloyhtiössä per vuosi.

Hyödyt

Ammattilaistenkin suusta ja kynästä kuulee ja kuten annetut ohjeet ja suositukset osoittavat, että salaojissa on aina ja lähtökohtaisesti jotain huoltotarvetta. Kuvaus ja huuhtelu suoritetaan monesti vielä niin, että ensin huuhdellaan ja sitten kuvataan puhtaat putket, joka on loogista ja kustannustehokasta.

Toimenpiteessä näin tehtynä säästyy aikaa ja vaivaa, kun ei tarvitse kuvata sekä ennen että jälkeen huuhtelun.

Jotain jäi kuitenkin taas huomioimatta.

Kun salaojat lähtökohtaisesti aina huudellaan ennen kuvausta, ei saada koskaan varmuutta siitä, oliko salaojissa oikeasti huuhtelutarvetta. No, onko sillä mitään väliä? Ei kai jos sillä ei ole mitään väliä.

Huuhtelukustannus tällaisessa toimenpiteessä on yleensä puolet kokonaiskustannuksista. Tarkkoja lukuja on vaikea arvioida, mutta jos vaikka 75%:ssä rakennuksista salaojissa ei ole mitään huuhtelutarvetta, niin miksi salaojat pitää huuhdella? Varmuuden vuoksi?

Voihan auton renkaistakin tarkistaa ilmanpaineet, mutta ei sinne varmuuden vuoksi lisätä ilmaa, eikä ainakaan ennen mittausta ja voihan renkaat vaihtaakin, varmuuden vuoksi!

Salaojat tukossa

Salaojiin voi kertyä lietettä, hiekkaa tai multaa, riippuen virtauksista ja ympäröivästä maaperästä. Joskus hiekkaa on voinut joutua salaojaan jo salaojan asennusvaiheessa. Hiekka salaojassa ei aina ole haitallista, jos sitä on vain vähäisessä määrin.

Toimintalogiikassa, jossa ensin huuhdellaan ja sitten kuvataan on se ongelma, ettei mahdollisia kertymiä päästä havainnoimaan kun ne on huuhdeltu pois. Jos salaojaan jostakin syystä kertyy lietettä, hiekkaa tai multaa, olisi tärkeää saada selville mistä se tulee, jotta huolto- ja korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin.

Oikein asennetuna salaojaan ei pitäisi kertyä lietteitä.

KUUKAUDEN VINKKI: TUTKITAAN ENNEN KUIN HUTKITAAN!

Mikko Ihonen

On inhimillinen toimitusjohtaja, joka haluaa Drainmanin erottuvan myös arvopohjaltaan. Mikko pitää perinteisiä arvoja, kuten rehellisyyttä, asiakaskeskeisyyttä ja innovatiivisuutta yrityksen itseisarvona.
020 7301021
mikko.ihonen(at)drainman.fi