Salaojien tarkastus hinta

mennessä | loka 4, 2019 | Yleinen

Mitä voi tapahtua, jos salaojien tarkastus jää tekemättä vaikka hinta ei ole este?

Salaojien tarkastus hinta on yleinen kysymys. Paremmin voitaisiin kysyä mitä maksaa, jos salaojia ei tarkasteta. Hyvän kiinteistönpidon ohjeistus suosittelee salaojien huoltamista 5-10 vuoden välein. Salaojissa muutokset tapahtuvat yleensä pitkän ajan kuluessa, jolloin 5 vuoden huoltoväliä voidaan pitää hieman liian tiheänä. Salaojat ovat kuitenkin yksilölliset, jolloin tarkkaa yleistä ohjetta ei voidakaan määrittää. Joskus olosuhteista riippuen huoltotarve voi olla jopa 2 vuoden välein, jos esimerkiksi salaojiin kertyy esimerkiksi rautaoksidia, joka tukkii ne.

Salaojien kuvaus kannattaa tehdä ajoissa

Jos salaojat jättää tarkastamatta, tutkimatta ja kuvaamatta, niin suurella todennäköisyydellä ei tapahdu mitään. Jos salaojat tutkitaan, niin se voi johtaa tilanteeseen, että ne pitää uusia. Yleisiä salaojien uusimiseen johtavia syitä ovat asennusvirheet, putken rakenteelliset vauriot. Tieto lisää tuskaa, kuten sanottu. No, näin ei vastuullinen kiinteistönomistaja tietystikään ajattele, vaan hän ymmärtää vastuunsa kiinteistönsä kunnossapidosta.

Yksikään selvittämätön tai unohtunut asia ei poista kiinteistönomistajan vastuuta hyvästä kiinteistönpidosta. Yhteisesti omistetuissa kiinteistöissä tämä asia korostuu. Yhteisestä tai toisten omistamasta kiinteistöstä vastuussa olevien tulee olla saamansa luottamuksen arvoisia ja erityistä huolellisuutta noudattaen varmistua hyvästä kiinteistönpidosta.

Suomen sisäilmayhdistys suosittelee tarkastamaan salaojat säännöllisesti.

Salaojien kuvaus paljastaa piilevät ongelmakohdat

Salaojien kuvaus kannattaa tehdä ajoissa, ennen kuin ongelmat alkavat näkyä kiinteistössä. (Kuvassa hiekkaa ja puun juuria täynnä oleva 1980-luvun salaojaputki)

Salaojien tarkastus hinta on vain murto-osa korjauskustannuksista

Kiinteistönomistajan vastuu korostuu yleensä vasta kiinteistö- tai asuntokaupan yhteydessä tai siinä tapauksessa jos jotain vahinkoja on päässyt syntymään ja kun kysytään onko hyvän kiinteistönpidon velvoitteet täytetty. Mitkä velvoitteet? Hyvä kiinteistönpito on niinkuin hyvä rakentamistapa. Se ei ole laki eikä vaatimus, mutta se on itseisarvo, jota jokaisen tulisi parhaan kykynsä ja ymmärryksensä mukaan noudattaa. Jos sitä ei itse hallitse, tietoa on kyllä saatavilla erilaisten oppaiden muodossa. Lisäksi on lukematon määrä kiinteistönpidon ammattilaisia, jotka ovat valmiita palvelemaan ja auttamaan asioiden selvittämisessä ja hoitamisessa. Huoltamattomissa salaojissa voi muhia vuosikymmenien kosteusvaurio, joka ilmetessään kiinteistökauppojen jälkeen voi pahimmillaan johtaa kiinteistökauppariitaan ja pitkiin oikeustaisteluihin.

Kuukauden vinkki: Tunne kiinteistösi, tunne salaojasi!

Salaojien tarkastus hinta selviää, kun pyydät tarjouksen siitä