Kymmenen väittämää salaojista

mennessä | syys 22, 2020 | Yleinen

Kuten kaikista muistakin asioista, myös salaojista saattaa liikkua monenlaista uskomusta ja väittämää. Tavallisen ihmisen on joskus vaikea erottaa asioiden todenperäisyyttä. Haluan tässä murtaa muutamia yleisiä myyttejä salaojiin liittyen.

Kymmenen väittämää salaojista, viisi sellaista, jotka pitävät paikkansa ja viisi sellaista, jotka eivät pidä paikkaansa.

 

Väittämät, jotka pitävät paikkansa:

1. Salaojien pääasiallinen tehtävä on estää paineellisen pohjaveden, eli perusveden nousu rakennuksen perustuksiin ja alapohjarakenteisiin

2. Salaojia tulee takastaa ja huoltaa säännöllisesti, jotta niiden toiminta voidaan varmistaa ja niiden tekninen käyttöikä ei lyhene

3. Jokaisessa rakennuksessa tulisi olla salaojajärjestelmä, koska oikein asennettuna se suojaa rakennusta haitalliselta kosteudelta

4. Kaikissa rakennuksissa ei ole salaojia, koska vanhoissa rakentamismääräyksissä ja suosituksissa niiden asentamista ei ole edellytetty ja vasta vuonna 1998 päivittyneeseen rakentamismääräyskokoelmaan niistä saatiin hyvin yksityiskohtainen ohjeistus

5. Salaojia on asennettu taajamissa joihinkin rakennuksiin jo 1950-luvulta saakka ja ne ovat yleistyneet 1960-70-luvulla

 

Väittämät, jotka eivät pidä paikkaansa:

1. Salaojat eivät toimi, kun salaojien tekninen käyttöikä on ylitetty ja salaojat kannattaa uusia varmuuden vuoksi

2. Salaojia ei kannata asentaa rakennukseen, joka on perustettu hyvin vettäläpäisevälle hiekka- tai moreenimaaperälle

3. Salaojat kannattaa huuhdella varmuuden vuoksi säännöllisin väliajoin, jotta niiden huoltosuositukset tulee täyttettyä

4. Salaojat ovat tukossa tai eivät toimi, mikäli salaojakaivot ovat kuivia tai mikäli ylimpään salaojakaivoon laskettu vesi ei valu seuraavaan alempana olevaan kaivoon

5. Muovinen salaojaputki voi mennä rikki tai sen reiät tukkeutua, kun sitä puhdistetaan painehuuhtelulla

 

Kuukauden vinkki: tietoa on saatavilla