Viemärin eri osa-alueet – tiedätkö mikä on pohjaviemäri

mennessä | marras 4, 2020 | Yleinen

Jätevesiviemärit

Ajankohtaista Drainmanilta – tietoa ja kuulumisia. Termit ja sanasto tutuksi.

 

Tonttiviemäri

Sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa jätevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri

Kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy tuuletusviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti.

Tuuletusviemäri

Tasaa viemärissä syntyviä ilmanpaine-eroja sekä johtaa viemäristä tulevat hajut rakennuksen katolle. Ilmanpaine-eroja syntyy, kun esimerkiksi wc-istuimen huuhtelussa vesimassa ja muu irtoaines saattaa muodostaa viemäriin ”sylinterin” joka vetää ilmaa mukanaan. Korvaava ilma tulee tuuletusviemäristä.

Pohjaviemärin

Haarat erkanevat pohjaviemäristä rakennuksen alla. Pohjaviemärissä voi olla useita haaroja ja nämä haarat voivat haarautua vielä useammiksi haaroiksi.

Pystyviemäri

Kokoaa ylempien kerrosten viemärit pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Pystyviemäri nousee rakennuksen katolle toimien samalla tuuletusviemärinä.

Huoneistokohtaiset viemärihaarat

Kokoavat jätevedet huoneistoissa keittiöstä, wc:stä, kylpyhuoneesta ja muista vesipisteellä varustetuista tiloista pohjaviemärin haaroihin tai pystyviemäriin.

Vaakaviemärin hajotukset

Johtavat yksittäisille vesipisteille. Vesipisteillä, kuten wc-istuimissa, lavuaareissa ja lattiakaivoissa on aina hajulukko eli vesilukko, joka estää viemärin hajun kulkeutumisen sisätiloihin.

Sadevesiviemärit

Tonttiviemäri sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa sadevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy pystyviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti.

Pystyviemäri johtaa ja kokoaa kattosadevedet kattokaivoilta pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Sadevesien pystyviemäreitä on rakennuksissa, joissa on tasakatto.

Ränniviemäri kokoaa sadevedet rännikaivoilta tarkastuskaivojen kautta tonttiviemäriin. Ränniviemärit voivat olla liitetty myös suoraan ritiläkannellisiin pihakaivoihin eli sadevesikaivoihin.

Salaojat

Eivät varsinaisesti ole viemäriverkostoon kuuluva järjestelmä, vaan ne kuuluvat rakennuksen perustuksiin osana perustusten rakennetta. Salaojien pääasiallinen tehtävä on poistaa rakennusten alle kerääntyvää perus- eli pohjavettä. Joissain tapauksissa myös putkikanaaleja sekä piha-alueita voidaan kuivattaa salaojien avulla. Salaojista vedet kootaan lopulta perusvesikaivon kautta sadevesiviemäriin.