Viemärin eri osa-alueet

Jätevesiviemärit


Tonttiviemäri
sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa jätevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy tuuletusviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti.

Tuuletusviemäri tasaa viemärissä syntyviä ilmanpaine-eroja sekä johtaa viemäristä tulevat hajut rakennuksen katolle. Ilmanpaine-eroja syntyy, kun esimerkiksi wc-istuimen huuhtelussa vesimassa ja muu irtoaines saattaa muodostaa viemäriin ”sylinterin” joka vetää ilmaa mukanaan. Korvaava ilma tulee tuuletusviemäristä.

Pohjaviemärin haarat erkanevat pohjaviemäristä rakennuksen alla. Pohjaviemärissä voi olla useita haaroja ja nämä haarat voivat haarautua vielä useammiksi haaroiksi.

Pystyviemäri kokoaa ylempien kerrosten viemärit pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Pystyviemäri nousee rakennuksen katolle toimien samalla tuuletusviemärinä.

Huoneistokohtaiset viemärihaarat kokoavat jätevedet huoneistoissa keittiöstä, wc:stä, kylpyhuoneesta ja muista vesipisteellä varustetuista tiloista pohjaviemärin haaroihin tai pystyviemäriin.

Vaakaviemärin hajotukset johtavat yksittäisille vesipisteille. Vesipisteillä, kuten wc-istuimissa, lavuaareissa ja lattiakaivoissa on aina hajulukko eli vesilukko, joka estää viemärin hajun kulkeutumisen sisätiloihin.

Sadevesiviemärit


Tonttiviemäri
sijaitsee rakennuksen ulkopuolella. Tonttiviemäri johtaa sadevedet kunnalliseen viemäriverkostoon. Liittymässä on yleensä liitoskaivo tai liitos on tehty runkoliitoksella pääviemäriin.

Pohjaviemäri kulkee rakennuksen alla ja muodostaa tonttiviemärin kanssa runkoviemärin. Pohjaviemäri yhtyy pystyviemäriin, joka nousee rakennuksen alta rakenteiden sisällä aina katolle asti.

Pystyviemäri johtaa ja kokoaa kattosadevedet kattokaivoilta pystysuoralle osuudelle, jota pitkin vedet valuvat pohjaviemäriin. Sadevesien pystyviemäreitä on rakennuksissa, joissa on tasakatto.

Ränniviemäri kokoaa sadevedet rännikaivoilta tarkastuskaivojen kautta tonttiviemäriin. Ränniviemärit voivat olla liitetty myös suoraan ritiläkannellisiin pihakaivoihin eli sadevesikaivoihin.

Salaojat


Salaojat
eivät varsinaisesti ole viemäriverkostoon kuuluva järjestelmä, vaan ne kuuluvat rakennuksen perustuksiin osana perustusten rakennetta. Salaojien pääasiallinen tehtävä on poistaa rakennusten alle kerääntyvää perus- eli pohjavettä. Joissain tapauksissa myös putkikanaaleja sekä piha-alueita voidaan kuivattaa salaojien avulla. Salaojista vedet kootaan lopulta perusvesikaivon kautta sadevesiviemäriin.

Mikko Ihonen

On inhimillinen toimitusjohtaja, joka haluaa Drainmanin erottuvan myös arvopohjaltaan. Mikko pitää perinteisiä arvoja, kuten rehellisyyttä, asiakaskeskeisyyttä ja innovatiivisuutta yrityksen itseisarvona.
020 7301021
mikko.ihonen(at)drainman.fi