Rakennuksen kosteudenhallinta

mennessä | elo 21, 2017 | Yleinen

Haluan jakaa kanssasi erään asian, jota olen miettinyt. Miksi niin monissa kiinteistöissä on ongelmia salaojien ja ulkopuolisen kosteuden kanssa?

Tiedän kyllä, että tekniikka on kehittynyt määräysten ja suositusten mukana parempaan suuntaan ja itse ongelmat ovat aiheutuneet puutteellisista järjestelmistä ja käytössä olleista huonoista menetelmistä johtuen.

Moni ulkopuolisesta kosteudesta johtuva kosteusvaurio on kuitenkin saanut kehittyä pitkiä aikoja ja ne huomataan vasta nyt tai kohta tai ehkä huomenna tai vasta ensi viikolla.

Salaojien huoltaminen

Salaojajärjestestelmä on yksi kiinteistön tärkeimmistä järjestelmistä. Salaojien huoltaminen kuuluu hyvän kiinteistönpidon ohjeistuksen mukaiseen suunnitelmalliseen kunnossapito-ohjelmaan. Salaojat tulisi huoltaa vähintään 10 vuoden välein kuvaamalla ja tarvittaessa huuhtelemalla. Huoltovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle tai edustajalle.

Kosteudenhallinta

Salaoja ei yksistään pidä rakennusta kuivana, vaan kyse on järjestelmästä, johon kuuluuvat salaojat, kosteus- ja vedeneristeet, sadevesijärjestelmät
sekä maan pinnan muotoilut.

Lisäksi kosteudenhallintaa kartotettaessa on oleellista tuntea erilaisten rakenteiden ominaisuudet mm. kapillaarisuus ja vesihöyryn läpäisy.

Ennakoiva huolto

Valitettavasti salaojien kunnossapito on unohtunut isossa osassa kiinteistöjä. Salaojien toimintaa tarkastellaan monesti vasta sillon, kun salaojien toiminnassa epäillään olevan jotakin vikaa.

Salaojien tarkastaminen mielletään helposti välttämättömäksi pahaksi ja se toteutetaan monesti siten, ettei muihin rakennuksen perustan kuivanapidon kannalta oleellisiin asioihin kiinnitetä huomiota. Myöskin tehtyjen toimenpiteiden sekä havaintojen raportointi on puutteellista

Suunnitelmallisuus

Hyvin oleellinen asia kunnossapidossa on suunnitelmallisuus. Salaojien toimintaa ja kuntoa on esimerkiksi lähes mahdoton määrittää pelkällä
huuhtelulla, eikä siitä varmuuden vuoksi tehtynä ole osoitettavissa mitään oleelllista hyötyä. Ainoastaan kuvauksen perusteella voidaan määrittää salaojien huoltotarve nyt ja seuraavaksi 10 vuodeksi eteenpäin edellyttäen tietysti, että tarkastuksen suorittajalla on riittävä kokemus ja vertailupohja erilaisista ja eri ikäisistä järjestelmistä sekä riittävä näkemys arvioimaan eri aikakausien teknisiin ratkaisuihin.

Salaojien huoltotarkastus ja kuntotarkastus

Olemme kehittäneet salaojien ennakoivaan huoltoon kaksi hieman erilaista menetelmää. Salaojien huoltotarkastus uusiin ja uudehkoihin rakennuksiin sekä sellaisiin, joihin tarkastus on jo tehty ja joissa tiedetään asioiden olevan niin kuin pitääkin.

Salaojien kuntotarkastus kun halutaan varmistaa salaojien ja koko kosteudenhallinnan järjestelmien toiminta-edellytykset sekä halutaan tietoa niiden korjaus- ja huoltotarpeesta.

Kuukauden vinkki: Yksi sana, kosteudenhallinta!