Rakennuksen kosteudenhallinta

Haluan jakaa kanssasi erään asian, jota olen miettinyt. Miksi niin
monissa kiinteistöissä on ongelmia salaojien ja ulkopuolisen
kosteuden kanssa?

Tiedän kyllä, että tekniikka on kehittynyt määräysten ja suositusten
mukana parempaan suuntaan ja itse ongelmat ovat aiheutuneet
puutteellisista järjestelmistä ja käytössä olleista huonoista menetelmistä
johtuen.

Moni ulkopuolisesta kosteudesta johtuva kosteusvaurio on kuitenkin
saanut kehittyä pitkiä aikoja ja ne huomataan vasta nyt tai kohta tai ehkä
huomenna tai vasta ensi viikolla.

Salaojien huoltaminen

Salaojajärjestestelmä on yksi kiinteistön tärkeimmistä järjestelmistä.
Salaojien huoltaminen kuuluu hyvän kiinteistönpidon ohjeistuksen
mukaiseen suunnitelmalliseen kunnossapito-ohjelmaan. Salaojat
tulisi huoltaa vähintään 10 vuoden välein kuvaamalla ja tarvittaessa
huuhtelemalla. Huoltovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle tai edustajalle.

Kosteudenhallinta

Salaoja ei yksistään pidä rakennusta kuivana, vaan kyse on järjestelmästä,
johon kuuluuvat salaojat, kosteus- ja vedeneristeet, sadevesijärjestelmät
sekä maan pinnan muotoilut.

Lisäksi kosteudenhallintaa kartotettaessa on oleellista tuntea erilaisten
rakenteiden ominaisuudet mm. kapillaarisuus ja vesihöyryn läpäisy.

Ennakoiva huolto

Valitettavasti salaojien kunnossapito on unohtunut isossa osassa
kiinteistöjä. Salaojien toimintaa tarkastellaan monesti vasta sillon,
kun salaojien toiminnassa epäillään olevan jotakin vikaa.

Salaojien tarkastaminen mielletään helposti välttämättömäksi pahaksi
ja se toteutetaan monesti siten, ettei muihin rakennuksen perustan
kuivanapidon kannalta oleellisiin asioihin kiinnitetä huomiota. Myöskin
tehtyjen toimenpiteiden sekä havaintojen raportointi on puutteellista

Suunnitelmallisuus

Hyvin oleellinen asia kunnossapidossa on suunnitelmallisuus. Salaojien
toimintaa ja kuntoa on esimerkiksi lähes mahdoton määrittää pelkällä
huuhtelulla, eikä siitä varmuuden vuoksi tehtynä ole osoitettavissa
mitään oleelllista hyötyä. Ainoastaan kuvauksen perusteella voidaan
määrittää salaojien huoltotarve nyt ja seuraavaksi 10 vuodeksi eteenpäin
edellyttäen tietysti, että tarkastuksen suorittajalla on riittävä kokemus ja
vertailupohja erilaisista ja eri ikäisistä järjestelmistä sekä riittävä näkemys
arvioimaan eri aikakausien teknisiin ratkaisuihin.

Salaojien huoltotarkastus ja kuntotarkastus

Olemme kehittäneet salaojien ennakoivaan huoltoon kaksi hieman
erilaista menetelmää. Salaojien huoltotarkastus uusiin ja uudehkoihin
rakennuksiin sekä sellaisiin, joihin tarkastus on jo tehty ja joissa tiedetään
asioiden olevan niin kuin pitääkin.

Salaojien kuntotarkastus kun halutaan varmistaa salaojien ja koko
kosteudenhallinnan järjestelmien toiminta-edellytykset sekä halutaan
tietoa niiden korjaus- ja huoltotarpeesta.

Kuukauden vinkki: Yksi sana, kosteudenhallinta!

Mikko Ihonen

On inhimillinen toimitusjohtaja, joka haluaa Drainmanin erottuvan myös arvopohjaltaan. Mikko pitää perinteisiä arvoja, kuten rehellisyyttä, asiakaskeskeisyyttä ja innovatiivisuutta yrityksen itseisarvona.
020 7301021
mikko.ihonen(at)drainman.fi