Salaojien tarkastaminen

mennessä | huhti 13, 2017 | Yleinen

Salaojien säännöllinen tarkastus ja huolto

Salaojien tarkastaminen on KH-kortin, eli hyvän kiinteistönpidon ohjeistuksen mukainen toimenpide. Salaojien tarkastus suoritetaan joka vuosi silmämääräisesti salaojien tarkastuskaivoista. Kaivoihin tulevien ja niistä lähtevien putkien tulee olla näkyvissä. Salaojat kuvataan ja huuhdellaan 5-10 vuoden välein hieman tilanteesta riippuen. Vuoden 2000 jälkeen rakennettujen salaojien suositeltu huoltoväli on 5 vuotta ja sitä ennen rakennettujen 10 vuotta.

Miten salaojien tarkastaminen onnistuu, kun kaivot ovat piilossa? Ja mistä pitäisi aloittaa?

Salaojien tarkastaminen on hankalaa, jos kaivoja ei ole näkyvissä. Kaivojen kansia on systemaattisesti jätetty piiloon, kautta aikojen, aina näihin päiviin asti. Aikaisemmin syy saattoi olla käytettävissä olevasta tekniikasta. Osittain vielä 90-luvulle asti käytettiin salaojan tarkastuskaivoina Ø 300-800 betonikaivoja, joiden säätäminen maan pinnan tasoon oli käytännössä mahdotonta tai vähintäänkin hankalaa. Betonikaivojen kannet olivat myös rujon näköisiä, joten suurin syy kaivojen piilottamiseen lienee ollut esteettinen.

Nykyään käytössä oleva tekniikka mahdollista kaivojen säätämisen tarkasti maan pinnan tasoon. Siitä huolimatta kaivoja peitellään edelleen, mikä hankaloittaa salaojien tarkastusta. Nykytekniikka myös mahdollistaa sekä betoni että muovikaivojen korottamisen maan pinnan tasoon jälkikäteen, mikä helpottaa tulevaisuudessa salaojien tarkastusta.

Miten piilossa olevat kaivot paikannetaan? entä vaikuttaako tämä salaojien tarkastukseen?

Kaivoja ei ole merkitty piirustuksiin tai piirustukset puuttuvat. Salaojien tarkastaminen alkaa salaojajärjestelmän selvityksestä.

Syy: Rakentamismääräykset päivitettiin vuonna 1998, jonka jälkeen salaojasuunnitelma tuli osaksi perustussuunnitelmaa. Näin salaojasuunnitelmien dokumentointi ja dokumenttien arkistointi paranivat huomattavasti. Aikaisemmin salaojasuunnitelmaa ei vaadittu viranomaisten puolelta, eikä salaojien tarkastusta.

Ratkaisu: Salaojasuunnitelman puuttuessa, johtolankoja salaojajärjestelmän olemassa oloon kannattaa etsiä pihalta. Salaojien tarkastus alkaa salaojajärjestelmästä. Salaojajärjestelmä koostuu salaojien tarkastuskaivoista, perusvesikaivosta, kokoojakaivosta ja niitä yhdistävistä salaojaputkista. Yleensä perusvesikaivo tai salaojien kokoojakaivo on esillä. Kaivot tunnistaa helpoiten kannen alta paljastuvien putkien rakenteesta. Jos kaivoon tulee salaojaputkia, se liittyy salaojajärjestelmään. Perusvesikaivossa on yleensä padotusventtiili, joka estää veden takaisin virtauksen salaojajärjestelmään. Joskus ainoa johtolanka voi olla esimerkiksi läheiseen ojaan tuleva salaojaputken pää.

Piirustusten puuttuessa kannattaa kääntyä kaupungin tai kunnan rakennusvalvontaviranomaisen puoleen ja kysellä arkistoituja piirustuksia. Näin salaojien tarkastus onnistuu varmemmin. Aina piirustuksia ei ole arkistoitu kovin kattavasti. HelsinkiVantaa ja Espoo ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen arkistopalvelun.

Kaivojen kannet maan alla? Miksi ja miten kannet löydetään.

Syy: Esteettinen tai tekninen, edellä mainituista syistä

Ratkaisu: Salaojien tarkastuksessa kaivoja voi paikantaa eri menetelmillä. Kotikonsti on painella terävällä esineellä, esimerkiksi pistolapiolla, harjateräksen pätkällä tai muulla sellaisella nurmikon pintaa kaivon oletetun sijainnin kohdalla. Kaivon oletetun sijainnin alue voi olla laajakin ja kaivon kannen syvyys maan pinnasta 0-50cm. Kaivot sijaitsevat yleensä rakennuksen ulko- ja sisäkulmissa. Kaivot on yleensä asennettu noin 50-100cm etäisyydelle rakennuksen kulmasta. Kotikonsteilla kaivon löytäminen voi olla aikamoista arpapeliä, varsinkaan jos ei tiedä mitä etsii. Siksi ammattilainen kannattaa kutsua tekemään salaojien tarkastus.

Ammattilaisten käytössä on teknisiä kaivonetsimiä kuten metallinilmaisimia tai kameraan asennettavia radiolähettimiä, mitkä helpottavat salaojien tarkastusta. Ammattilainen löytää kaivon yleensä 10cm tarkkuudella, jolloin turhalta kaivamiselta ja piharakenteiden turmelemiselta vältytään.

Putket piilossa – Salaojien tarkastaminen on ajankohtaista

Kaivossa salaojaputket saattavat olla näkymättömissä seuraavista syistä:

Veden pinta on putkien yläpuolella

Syy: Salaojajärjestelmä padottaa tukkeutuneen tai jäätyneen putken tai toimimattoman padotusventtiilin takia.

Ratkaisu: Tukkeutunut tai jäätynyt putki avataan painehuuhtelulla. Ennen huuhtelua tukkeuma tai vaurio voidaan paikantaa kuvaamalla. Toimimaton padotusventtiili vaihdetaan uuteen.

Kaivo on täyttynyt hiekalla tai lietteellä

Syy: Kaivoon on kannen välistä valunut sadevesien mukana hiekkaa tai lietettä tai niitä on kertynyt kaivoon salaojassa virtaavan veden mukana.

Ratkaisu: Kaivon sakkapesä voi tyhjentää omatoimisesti rakennusimurilla. Mikäli lietettä on runsaasti, kannattaa tilata paikalle imupaineauto, jolloin salaojajärjestelmä voidaan samalla huuhdella. Lietettä on todennäköisesti, kaivon ollessa täyttynyt, kulkeutunut myös salaojaputkiin.

Kaivo on noussut tai siirtynyt roudan mukana tai romahtanut

Syy: Kaivo on noussut tai siirtynyt roudan mukana puutteellisen routaeristyksen tai vääränlaisen täyttömaan takia. Rakennusvaiheessa esimerkiksi kaivinkone tai muu työkone saattaa olla rikkonut kaivon.

Ratkaisu: Rikkinäinen tai roudan siirtämä/nostama kaivo pitää kaivaa ylös ja tarvittaessa vaihtaa uuteen. Routaeristys korjattava tai lisättävä mahdollisuuksien mukaan.

Salaojien tarkastus kannattaa aina! Ennakoi ajoissa ja tilaa salaojien tarkastus Drainmanilta.