Salaojien tarkastus

mennessä | maalis 26, 2024 | Yleinen

Salaojien tarkastus

Salaojien tarkastus tehdään suositusten mukaan 5-10 vuoden välein. Salaojien tarkastus auttaa varmistumaan siitä, että salaojat toimivat ja pitävät rakennuksen perustukset kuivina. Salaojat tarkastetaan salaojien tarkastuskaivoista, jotka sijaitsevat yleensä rakennuksen kulmissa. Jos salaojakaivot ovat maan alla, on niiden olemassa olo vaikea todentaa ja omatoiminen seuranta lähes mahdotonta. Salaojien tarkastus on hyvän kiinteistönpidon mukainen huoltotoimenpide ja kuuluu kiinteistön pitkän tähtäimen huoltosuunnitelman PTS mukaisiin toimenpiteisiin.

Salaojien tehtävä

Salaojien pääasiallinen tehtävä on estää paineellisen pohjaveden nousu rakenteisiin. Salaojien pitäisi sijaita perustusten alapinnan alapuolella, jotta ne pystyvät ohjaamaan rakennuksen alle kertyvän veden pois ennen kuin vesi nousee liian lähelle perustuksia. Vuosien saatossa salaojien merkitys on ymmärretty paremmin ja valitettavasti kantapään kautta. Rakennusmääräykset ja ohjeet ovat tarkentuneet sitä mukaa, kun ymmärrys on lisääntynyt.

Salaojien kuvaus

Salaojat kuvataan tarkastuksen yhteydessä sisäpuolisesti kaivolta kaivolle. Näin varmistetaan, että salaojaputket ovat ehjiä ja niissä ei ole tukoksia. Kuvauksen avulla salaojaputkien ja -kaivojen sijainnit saadaan kartoitettua. Salaojakaivot numeroidaan, jotta niiden väliset putkilinjat on helppo paikantaa. Sisäpuolinen kuvaus ei vielä kerro sitä, että onko salaojajärjestelmä toimintakuntoinen, mutta ehjät ja suorat putket ovat yksi salaojien toiminnan perusta.

Kuvausraportti

Salaojien kuvauksesta tehdään aina määrämuotoinen kirjallinen raportti. Raportin tulee olla selkokielinen, että jokainen lukija ymmärtää mikä on tilanne ja mitä seuraavaksi pitää tehdä. Raportin liitteeksi piirretään kartta salaojajärjestelmästä. Videotiedostot tallennetaan ja nimetään loogisesti kuvauksen muistiinpanojen mukaan kaivojen numerointia hyväksikäyttäen. Esimerkki SOK 1 – SOK 2 12,3m. Raportti sisältää kuntoarvion salaojista ja toimenpidesuositukset sille, mitä seuraavaksi pitää tehdä.

Salaojien huuhtelu

Salaojien huuhtelu tehdään tarvittaessa ja tarve määritetään kuvauksen perusteella. Salaojat huuhdellaan painehuuhtelemalla ne siihen tarkoitetulla huuhtelulaitteistolla. Huuhtelussa oleellista on tietää mitä ollaan tekemässä. Riittävän suuri vesimäärä poistaa kertymät putkista ja maltillisella paineella vältetään vanhojen ja heikkokuntoisten salaojaputkien rikkoutuminen huuhtelun yhteydessä. Salaojia ei kannata huuhdella varmuuden vuoksi, koska siitä ei ole näytettävissä mitään hyötyä. Jos kertymät huuhdellaan ennen kuvausta, ei voida tietää oliko huuhtelulle tarvetta alunperinkään ja tulevaisuuden huuhtelutarvetta ei voida arvioida.

Salaojien korkotasot

Salaojat poistavat maaperässä olevaa vettä ja vesi liikkuu painovoimaisesti ylhäältä alaspäin. Korkomittaukset kertovat ovatko salaojat riittävän syvällä ja toimivatko kaadot oikeaan suuntaan. Salaojien korkotasot mitataan salaojien tarkastuskaivoista putken päästä vesijuoksusta. Tarvittaessa salaojaputki voidaan kaivaa esiin perustusten vierestä, jolloin voidaan verrata putken korkoasemaa suhteessa viereiseen rakenteeseen. Korkotasojen mittauksesta salaojien korkotasoa verrataan lähimpään lattiatasoon ja piirustusten avulla voidaan laskea korkoaseman suhde myös perustuksiin ilman kaivamista.

Salaojien kuntotarkastus

Salaojajärjestelmä on kokonaisuus ja siihen liittyy myös muita osa-alueita ja toiminnallisuuksia kuin pelkät putket ja kaivot. Puhutaan rakennuksen ulkopuolisen kosteuden hallinnasta. Kuntotarkastuksessa kiinnitetään huomiota putkien ja kaivojen lisäksi salaojien korkotasoihin. Veden liikkumiseen vaikuttaa lisäksi sadevesien ohjaus ja pintamaiden kallistukset. Sadevedet tulisi ohjata pois rakennuksen läheisyydestä sadevesiviemäröinnin ja pintamaiden kallistusten avulla. Sokkelin ja perustusten kosteuseristys, patolevy ja/tai kumibitumikermi estää kosteuden siirtymisen määperästä rakenteisiin.

Salaojien tarkastus, viisi hyötyä!

  1. Kunnossapitovastuun velvoite tulee hoidettua
  2. Tiedetään missä kunnossa salaojat ovat
  3. Salaojien nykytilanne on dokumentoitu
  4. Kaivojen ja putkilinjojen sijainti on tiedossa
  5. Tiedetään mitä seuraavaksi pitää tehdä

 

Salaojien tarkastus kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Pyydä tarjous Drainmanilta

Katso ja kuuntele 10+ Isännöinnin Sami Asujamaan kokemuksia Drainmanin kanssa toimimisesta salaojia tarkastusten parissa.