Syystervehdys ja Drainman Oy nimitysuutiset

mennessä | elo 17, 2023 | Yleinen

Hallittua ja hillittyä kasvua

Drainman Oy on kasvanut jo 1,6M€ likevaihtoa tekeväksi ja 16 henkilöä työllistäväksi yritykseksi. Emme vielä ole kovin suuri, mutta emme myöskään liian pieni. Kasvu on ollut hallittua ja hillittyä joka on antanut aikaa sisäistää eri kasvuvaiheiden tarpeet ja haasteet. Pienen yrityksen etu on joustavuus ja kasvavan yrityksen haaste on asioiden ja henkilöiden organisointi. Henkilöiden vahvuudet ja osaaminen pitää osata huomioida ja hyödyntää vastuita määritettäessä. Tähän liittyen sinulle syystervehdys ja Drainman Oy:n nimitysuutiset.

 

Nimitykset tänä vuonna

Seuraavan kasvuvaiheen saavuttamiseksi toteutimme jo pitkään tunnistamamme tarpeen mukaisesti myynnistä ja asiakassuhteista vastaavan henkilön palkkaamisen. Riku on ollut Drainmanille kuin lahja kohtalolta, jota ei voinut ohittaa. Rikun aikaisempi kokemus ja lämpimät, osittain yhteiset kontaktit kiinteistöalalta ovat olleet hyvä pohja lähteä kehittämään Drainmanin asiakkuuksia. Rikun vastuulla ovat asiakkuudet, asiakakkuuksien ja myynnin kehittäminen.

 

Riku Lahtovaara
Asiakassuhdepäällikkö
Asiakkuudet ja myynti
0207301026
riku.lahtovaara@drainman.fi

 

Joskus perustajayrittäjä voi olla yrityksen kasvun este. Ennen kuin näin voisi edes käydä, päätimme järjestellä omistajien ja yrittäjien roolit uudelleen. Mikon rooli on keväästä alkaen ollut keskittyä yrityksen toimintojen kehittämiseen. Kasvuyrityksessä kehitystyötä ja keskeneräisiä kehitysprojekteja on paljon. Resurssien niukkuuden vuoksi osa projekteista saattaa jäädä kokonaan toteutumatta. Kun aikaa ei ole, niin sitä otetaan kalenterista lisää. Mikon vastuualueena kehittämisen ohella on talous- ja henkilöstöhallinto sekä hankinnat.

 

Mikko Ihonen
Yrittäjä, kehitysjohtaja
Kehitys ja hallinto
0207301021
mikko.ihonen@drainman.fi

 

Pitkään kentällä työskennellyt ja teknisen- ja työnjohdon kautta paikkansa toimitusjohtajana on ottanut Toni. Hänen vahvuutensa on asiakkaan ongelmien tunnistaminen ja niihin oikeiden ratkaisujen löytäminen. Tonin koulutus ja viimeaikojen valmentautumiset tukevat hänen rooliaan teknisiä palveluita tuottavan yrityksen johdossa. Toni on sitoutunut ja operatiiviseen työskentelyyn osallistuva omistaja ja ollut Drainman Oy:n palveluksessa vuodesta 2015 ja osakkaana jo vuodesta 2016. Tonin vastuualueena toimitusjohtajuuden lisäksi ovat asiakaspalvelu, tarjouslaskenta ja tekninen tuki.

 

Toni Kaartoaho
Yrittäjä, toimitusjohtaja
LVV-kuntotutkija
Tarjouslaskenta
0207301022
toni.kaartoaho@drainman.fi

 

Yhteystietosivulta löydät avainhenkilöiden yhteystiedot jatkossa, Tarjouksen voit pyytää lomakkeen kautta tai osoitteesta myynti@drainman.fi