Viemäreiden pesu ja kuvaus

mennessä | elo 21, 2018 | Yleinen

Viemärien pesu ja puhdistus – Kuka tekee? Valitse ammattilainen, joka on oikeasti erikoistunut viemärien pudistukseen.

Onnistunut viemärihuolto alkaa tietysti aina oikean kumppanin valinnalla. Viemärihuoltoalalla toimii pieni ja valikoitunut joukko urakoitsijoita. Tarjouspyyntövaiheessa on hyvä valita 3 tai 4 viemärin puhdistuksiin, pesuihin ja viemärin kuvauksiin erikoistunutta urakoitsijaa. Oleellisinta onnistumisen kannalta ovat käytettävissä oleva kalusto, oikeat työmenetelmät sekä kokemus vastaavista projekteista.

Viemärin kuvaus – Milloin tehdään ja mitä tehdään?

Viemärijärjestelmän huolto suositellaan tehtäväksi 15-20 vuoden välein. Kiinteistöissä, joissa viemäreiden kanssa on jatkuvasti ongelmia, tulisi huolto suorittaa useammin, jopa 5 vuoden välein. Tukkeutuvat ja vuotavat viemärit kannattaa tietysti ensisijaisesti uusia. Viemärit huolletaan huuhtelemalla ja tarvittaessa kuvaamalla. Viemärin puhdistus kannattaa tehdä aina ammattilaisen toimesta. Huuhtelu eli pesu tapahtuu syöttämällä viemäriin paineella vettä letkulla, jossa on erillinen huuhtelusuutin. Viemärin kuvaus auttaa hahmottamaan tilanteen.

Viemärin puhdistukseen vaikuttaa letkun koko, veden paine ja suuttimet valitaan putkiston koko ja kunto huomioon ottaen. Erityisen likaiset ja pinttyneet putket pestään pyörivillä suuttimilla, jotka irrottavat kertyneen lian tehokkaasti putken seinämiltä. Viemärien pesutulosta voidaan tehostaa lämpimällä vedellä. Eniten huoltoa vaativat keittiöviemärit, jotka rasvoittuvat jopa alle 10 vuodessa.

Tarjouspyyntö – Keneltä kannattaa pyytää viemärien puhdistuksesta ja kuvauksesta tarjous? Entä huolto?

Viemärien puhdistus vai huolto? Viemärin kuvaus vai pesu? Kerrostalon keittiön viemärin puhdistus vai omakotitalon viemärin puhdistus? Viemärin kuvaus vai suoraan remonttiin? Tarjousta pyydettäessä on tärkeää tunnistaa viemärijärjestelmän eri osa-alueet ja määrittää työlle haluttu laajuus. Laajuus määritetään olemassa olevan tarpeen mukaan. Kun työn sisältö ja laajuus on määritetty, pyydetään tarjoukset valituilta urakoitsijoilta.

Miten onnistumme puhdistamaan viemärit ongelmitta?

Parhaaseen lopputulokseen päästään urakoitsijan, kiinteistön edustajien sekä käyttäjien ja asukkaiden saumattomalla yhteistyöllä. Viemärihuoltotyössä ollaan tekemisissä veden ja paineen kanssa, joten siihen liittyy myös tiettyjä riskejä. Oikea-aikainen tiedottaminen sekä asukkaiden ohjeistus helpottavat työn suorittamista sekä auttavat välttämään vahinkoja.

Tiedottaminen ja ohjeistus – Kuka hoitaa asuinkiinteistöissä tehtävistä viemärihuoltotöistä?

Erityisesti asuinkiinteistöissä viemärihuoltotyön tai viemärin puhdistuksen yhteydessä tehdään erilaisia suojauksia ja sovitaan viemäreiden käyttökatkoista. Suurin riski viemärihuoltotyössä on vesivahinko. Vesivahinkojen välttämiseksi työn valmistelussa annettujen ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Tiedottaminen, ohjeistus ja aikataulutus ovat urakoitsijan vastuulla, yhteistyössä kiinteistön edustajien kanssa. Yleensä urakoitsija toimittaa tiedotteen isännöitsijälle, joka hoitaa tiedotteen jakelun kiinteistöön.

Mitä viemärissä tapahtuu? – Miksi viemärin kuvaus ja puhdistus tehdään?

Pysty- ja vaakaviemäreiden huuhtelu saattaa aiheuttaa viemäriin voimakkaita paine-eroja. On olemassa riski, että vesikalusteiden, kuten esimerkiksi wc-istuimien sekä lavuaarien vesilukkojen vedet roiskahtavat paine-eron voimasta sisäänpäin. Joskus viemäri saattaa tukkeutua pesun yhteydessä, kun viemäristä irtoaa kerralla suuria määriä likaa.

Pahimmassa tapauksessa pystyviemärin tukkeuma nostattaa veden viemäriputkessa siten, että se alkaa tulvia lattiakaivosta tai keittiön lavuaarista. Tukoksen ilmentyessä työt keskeytetään ja tukos pyritään avaamaan välittömästi. Oleellista tukosten avaamisessa on paikantaa tukos ja määrittää sen laatu. Ahtaissa vanhoissa valurautaviemäreissä tukosten riski on suurin. Valurautaviemärit saattavat olla rakenteellisesti jo niin heikossa kunnossa, että vesipaine irrottaa ruostelastuja ja paloja putken sisäpinnasta.

Suojaukset ja käyttökatkot viemärien puhdistuksen ja huollon aikana

Viemäriaukot pitää tukkia ja suojata ennen viemärihuoltotyön aloittamista. Wc-istuimien kannen päälle voi nostaa jonkin painavan esineen, esimerkiksi täytetyn vesisangon. Lattiakaivojen päälle voi laittaa vaikka vedellä täytetyn isokokoisen kattilan. Lavuaarien viemäriaukkoihin märkä pyyhe tai rätti ja päälle lisäpainoksi esimerkiksi vedellä täytetty kattila. Suojausten tekeminen ja viemäreiden käyttökatkojen noudattaminen on asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien vastuulla.

Huonokuntoiset viemärit ovat aina riski

Huonokuntoisten vanhojen viemäreiden huoltamiseen liittyy aina kohonnut tukkeutumis- ja vuotoriski. Viemärin heikko kunto ja siitä aiheutuvat vahingot ovat aina kiinteistönomistajan vastuulla. Siksi viemärien kuvaus, puhdistus ja pesu ovat tarpeen tasaisin väliajoin. Huonokuntoiset viemärit tulee uusia ensitilassa. Uusien viemäreiden säännöllinen huoltaminen ja viemärien puhdistus alkaa niiden käyttöönotosta, huoltosuunnitelman mukaisesti.

Tunne viemärisi – Tilaa viemärien puhdistus ajoissa

Viemärin kuvaus ja viemärien puhdistusta suunniteltaessa kannattaa perehtyä viemärijärjestelmään perusteellisesti. Piirustuksia on syytä koota mahdollisimman kattavasti. Viemäreissä tulisi olla riittävästi tarkastus- ja puhdistusluukkuja. Puhdistusluukkuja voi lisätä viemäreihin jälkikäteenkin. Puhdistusluukkujen looginen sijoittelu saattaa ongelman ilmetessä säästää suuriakin summia rahaa. Lisäksi puhdistusluukkujen luokse tulisi olla vapaa pääsy, kun viemäreitä puhdistetaan.

Pitäisikö alkaa suunnitella viemärin kuvausta tai viemärin puhdistusta?

Kuukauden vinkki: Tehdään se yhdessä!