Arveluttaako vanhojen viemäreiden painehuuhtelu?

mennessä | tammi 9, 2024 | Yleinen

Kestävätkö vanhat viemärit painehuuhtelua?

Arveluttaako vanhojen viemäreiden painehuuhtelu? Vanhoissa, etenkin valurautaisissa viemäreissä piilee iso vuotoriski. Silloin tällöin viemärihuoltoa tai viemärikuvausta suunnittelevissa kiinteistöissä nousee esiin epävarmuus ja kysymys siitä, voiko vanhoja viemäriputkia painehuuhdella ilman, että ne alkavat vuotamaan.

Tämä pelko ei ole turha ja vastuullisten kiinteistönomistajien tuleekin ottaa kaikki riskit huomioon erilaisia huoltotöitä tilatessaan. Jopa oleellisempaa on, että huoltotöitä tarjoava kumppani on tunnistanut vähintään samat riskit ja on tehnyt toimenpiteitä näiden riskien poistamiseksi, hallitsemiseksi ja minimoimiseksi. Huoltotöitä tarjoavan kumppanin tulee myös osata viestiä riskeistä oikeasuhtaisesti, ei vähätellen eikä liiotellen.

Riskien tunnistaminen

Olisi ikävä tuottaa vesivahinko viemärihuoltotyön yhteydessä ja siksi kun paineistetun veden kanssa toimitaan rakennusten sisällä, pitää tietää mitä ollaan tekemässä. Liian hauraita viemäreitä ja sellaisia, joissa vuotoja on jo esiintynyt, ei pidä suin päin lähteä operoimaan. Joskus ainoa vaihtoehto on nostaa hattua ja jättää toimenpiteet tekemättä. Parempi myöntää itselleen ja muille, jos ei ole kokemusta tai on epävarma riskeistä.

Joskus vesivahinko kuitenkin voi sattua vaikka on tehty kaikki voitava. Kun viemäri menee rikki tai tukkeutuu huoltotyön yhteydessä, tärkeintä on saada vahinko kartoitettua, korjattua ja rajattua mahdollisimman nopeasti. Vastuukysymykset nousevat esiin tässä kohtaa. Lähtökohtaisesti rakenteen heikkous tai kiinteistön omistajan huolimattomuus tai tietämättömyys realisoituu kiinteistön vakuutuksesta korvattavaksi. Huoltotyötä tekevän kumppanin huolimattomuus tai tuottamuksellisuus taas asettaa korvausvelvollisuuden kumppanille ja sen toiminnanvastuu- tai asennustyövakuutuksesta korvattavaksi.

Kokemus ja oikeat menetelmät

On hyvin harvinaista, että viemäriputki rikkoutuu painehuuhtelun yhteydessä ja aiheuttaa vuodon rakenteissa, kun käytetään riittävän hellävaraisia menetelmiä. Oikean suuruinen vesipaine ja riittävän kattava tutustuminen kohteeseen ja lähtötietoihin auttavat välttämään suuria vahinkoja. Sisäpuoliset viemärit puhdistetaan oikeaoppisesti tietyssä järjestyksessä ja asianmukaisilla välineillä. Kuuma vesi ja pyörivä suutin riittävän pienessä letkussa ja pienillä vesipaineilla, ovat omiaan irrottamaan viemärin sisäpinnasta rasvan ja kertymän putken rakennetta liikaa rasittamatta.

Tarvittaessa voidaan ottaa imupaineauto varmistamaan vedenpoistuminen viemäristä pesun ja painehuuhtelun aikana. Normaalisti tähän ei ole tarvetta, kun tiedetään mitä ollaan tekemässä. Ylimääräinen kalusto ja miehitys ei välttämättä poista riskiä, mutta siitä aiheutuu helposti ylimääräisiä kustannuksia. Painehuuhteluvesi ja viemäristä irtoava aines soljuvat viemäriputkista runkoviemärin kautta kaupungin viemäriverkostoon, minne se kuulukin, kun töitä tehdään kokeneiden ammattilaisten toimesta.

Vanhojen viemäreiden painehuuhtelu

Vanhojen viemäreiden painehuuhtelu

Erikoistuminen tuo varmuutta

Sisäpuolisten viemäreiden huoltaminen ja tutkiminen oikeilla menetelmillä ja laadukkaasti vaatii perehtymistä, opiskelua ja työtapojen ja -menetelmien jatkuvaa kehittämistä. Erityisesti vanhemmissa kiinteistöissä kokonaisuuden hahmottaminen vähentää vahingon riskiä. Jos vahinko kuitenkin sattuisi tai viemäri tukkeutuisi, pitää heti tietää mitä seuraavaksi tehdään ja on tehtävä nopeita päätöksiä.

Kiinteistöille suoritettavat erikoistyöt, kuten viemäreiden painehuuhtelu on kuin merkkihuolto. Kun vastaanvanlaisista kohteista on riittävästi kokemusta ja kehittyneet työmenetelmät ovat muodostuneet rutiiniksi yhdessä riskien kartoittamisen ja poissulkemisen kanssa, hommat sujuvat hyvässä tahdissa tehokkaasti, nopeasti ja laadukkaasti.

Kokenut viemärihuoltaja kuulee jo korvalla, jos viemärissä pesun ja huuhtelun aikana ilmenee jotain poikkeavaa. Silloin on toimittava ja katkaistava vesipaine ja alettava selvittämään mitä on tapahtunut. Monesti viemärikameran kanssa tarkastamalla ongelman syy ja sijainti selviävät ja päästään ongelman ratkontaan nopeasti. Tyypillisesti viemäri voi mennä tukkoon rasvasta, liasta ja ruosteesta. Tukkeuma poistetaan alakerrosten kautta tai kovemmalla paineella ja työt pääsevät jatkumaan seuraaviin pisteisiin.

Arveluttaako vanhojen viemäreiden painehuuhtelu? Ota yhteys ammattilaiseen ja hoidetaan viemärihuoltotyöt turvallisesti. Katso miten me asian hoidamme. Viemärihuolto Drainmanin tapaan ja asiakkaidemme kokemuksia meistä.

Tarvetta viemärihuoltotöille?

Pyydä hyvissä ajoin tarjous viemärihuoltotöistä ja varaa aika huoltotöille tälle keväälle. Pyydä tarjous!